Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Số người online:
Lượt truy cập: 571112

Bình Phước kiện toàn Ban chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng

Cập nhật ngày : 17/01/2017
Ngày 2/11, tin từ UBND tỉnh Bình Phước cho biết, vừa ban hành quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh giai đoạn 2014 – 2020.

Theo quyết định, Ban chỉ đạo do ông Huỳnh Anh Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; ông Trần Văn Lộc – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó ban thường trực.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra các sở, ban ngành, địa phương trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch, dự án bảo vệ và phát triển rừng trung hạn, hàng năm; phương án bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Bên cạnh đó, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, cơ chế chính sách, vốn đầu tư và đề xuất các giải pháp thực hiện các dự án phát triển rừng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mặt khác, tổng hợp, theo dõi tình hình thực hiện các dự án phát triển rừng; sơ kế, tổng kết, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng trình Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ngoài ra, thông qua kế hoạch phân bổ nguồn lực bảo vệ và phát triển rừng hàng năm của tỉnh.

Một góc rừng Vườn quốc gia Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập 
Một góc rừng Vườn quốc gia Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mậ​p


Cũng theo quyết định, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ điều phối hoạt động giữa các sở, ban ngành, địa phương trong việc huy động lực lượng, phương tiện tổ chức ứng cứu chữa cháy rừng, đấu tranh chống phá rừng, buôn bán lâm sản, động vật rừng trái luật.

Theo quyết định do UBND tỉnh ban hành ngày 17/10 về việc phê duyệt kết quả kiểm kê rừng tỉnh năm 2016, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp Bình Phước hiện nay hơn 174.580 ha, trong đó diện tích đất có rừng hơn 148.484 ha, đất chưa có rừng hơn 26.000 ha, gồm: rừng tự nhiên hơn 56.380 ha, rừng trồng thành rừng hơn 92.000 ha, đất mới trồng rừng chưa thành rừng hơn 12.762 ha, đất trống có cây gỗ tái sinh hơn 2.190 ha, đất trống không có cây gỗ tái sinh hơn 3.250 ha, đất có cây nông nghiệp hơn 5.830 ha và đất khác hơn 2.000 ha.

 

Nguồn: Bùi Liêm/http://khoahocthoidai.vn/