Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Số người online:
Lượt truy cập: 571087

Phú Yên: Sơ kết 05 năm thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng

Cập nhật ngày : 22/02/2017
Chiều 25-2, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn (2011-2020) trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Văn Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, các thành viên Ban Chỉ đạo Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Trúc phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, việc triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2011-2015 đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt trên 737 tỷ đồng; tăng trưởng bình quân tăng gần 7%; đã triển khai giao khoán quản lý bảo vệ rừng với diện tích 24.255ha, đạt hơn 72,5%; khoanh nuôi tái sinh trồng bổ sung 505ha; khoanh nuôi tái sinh tự nhiên rừng 1.583ha; trồng rừng tập trung được 24.944ha, đạt 88% kế hoạch; thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác đạt 79% so với phương án đã duyệt.

Việc thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cũng đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân, xóa đói giảm nghèo. Đến năm 2015, đã có khoảng 8.370 hộ gia đình với hơn 26.600 lao động tham gia thực hiện công tác bảo vệ phát triển rừng cho các chủ rừng và các dự án liên quan.

Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ rừng cũng được quan tâm chú trọng, trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã phát hiện 4.229 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, chủ yếu vi phạm vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép; vi phạm về khai thác gỗ, phá rừng trái phép để làm nương rẫy, trồng cây nông nghiệp ngắn ngày…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng nhận định công tác bảo vệ và phát triển rừng còn nhiều tồn tại và đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tỷ trọng ngành lâm nghiệp trong tổng giá trị sản xuất ngành nông lâm thủy sản còn thấp, chỉ chiếm 1-1,5%; độ che phủ rừng chưa đạt mục tiêu đề ra; lực lượng chức năng quản lý rừng còn mỏng, phương tiện trang thiết bị hoạt động còn thiếu nên hiệu quả quản lý chưa cao; tình trạng sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích xảy ra còn nhiều; năng suất trồng rừng còn thấp…

Mục tiêu thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016-2020 là xây dựng và ổn định diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất, đến năm 2020 toàn tỉnh đạt 230.000 ha rừng, tương ứng độ che phủ rừng toàn tỉnh 45%; diện tích rừng bị thiệt hại và số vụ vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng giảm 30-35% so với giai đoạn trước.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Trúc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm kê, rà soát thực trạng rừng, đất rừng để điều chỉnh bổ sung cho phù hợp theo chủ trương của Chính phủ; có kế hoạch quản lý bảo vệ rừng chặt chẽ cho từng loại rừng; đồng thời tăng cường các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; kiện toàn lực lượng kiểm lâm đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, phát triển rừng. Bên cạnh đó, tập trung tuyên tuyền, vận động nhân dân tham gia liên kết với các doanh nghiệp trong sản xuất, phát triển rừng, tạo sự đổi mới theo hướng tái cơ cấu nghề rừng, gắn với đầu tư nhà máy chế biến các sản phẩm từ gỗ đảm bảo phát triển hài hòa, bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các ngành chức năng và địa phương tăng cường tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; chủ động phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm; kiên quyết đấu tranh, chấm dứt tình trạng khai thác, phá rừng trái pháp luật.

 

 

Mỹ Luận