Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Số người online:
Lượt truy cập: 571109

Tỉnh Quảng Ngãi họp đánh giá tình hình chương trình Bảo vệ và Phát triển rừng

Cập nhật ngày : 22/02/2017

Chiều 24.8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ rừng và Phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi nhằm đánh giá tình hình thực hiện chương trình bảo vệ và phát triển rừng trong 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2016. Dự hội nghị có các Sở, ngành và địa phương.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ rừng và Phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi, tổng diện tích có rừng đến tháng 8/2016 trên 310 ngàn ha, trong đó, rừng tự nhiên trên 109 ngàn ha và rừng trồng trên 198 ngàn ha. Đến thời điểm này, các Ban quản lý rừng phòng hộ, các chủ rừng thực hiện được Nhà nước giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ trong năm là 129 ngàn ha, trong đó diện tích dự kiến bố trí kinh phí hỗ trợ quản lý bảo vệ là 101 ngàn ha, đến nay kinh phí đã bố trí thực hiện khoảng 35 ngàn ha. Tổng diện tích khoanh nuôi tái sinh đến thời điểm này đạt 3.100 ha, đạt 136,8% so với kế hoạch; tổng diện tích chăm sóc rừng trồng phòng hộ ước khoảng 2.600 ha, đạt 95,5%. Các đơn vị liên quan cũng đã triển khai thực hiện trồng mới 361 ha rừng phòng hộ, đạt 79,5% kế hoạch. Đối với trồng rừng sản xuất, hiện các hộ gia đình cá nhân đang tiến hành khai thác rừng và chuẩn bị diện tích để tiến hành trồng lại rừng sau khai thác. Sản lượng rừng khai thác từ đầu năm đến nay ước khoảng 650.000m3, đạt 86%. Diện tích khai thác chủ yếu là rừng trồng tập trung, đã góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số các huyện miền núi của tỉnh.

 Về thực hiện phương án giao rừng, cho thuê rừng các huyện, đã lập thủ tục giao cho các tổ chức, hộ gia đình cá nhân và cộng đồng dân cư là 21.283 ha, đạt 99% khối lượng cần giao, diện tích còn lại chưa giao là 132 ha. Đối với công tác giao rừng gắn với giao đất cho các công ty lâm nghiệp, hiện đã giao được 6.900 ha, đạt 100% diện tích. Diện tích còn lại chưa giao khoảng 4.000 ha, trong thời gian đến sau khi hoàn thành phương án kiểm kê rừng sẽ xác định cụ thể diện tích rừng thực tế còn lại cần giao cho các công ty lâm nghiệp theo đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, các huyện xây dựng phương án giao rừng mới làm cơ sở tổ chức thực hiện.

Trong 8 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 269 vụ vị phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, trong đó có 29 vụ phá rừng, tổng diện tích bị phá trên 43 ha; toàn tỉnh đã xảy ra 8 vụ cháy rừng, tổng diện tích thiệt hại 12 ha. Tại hội nghị, các địa phương và sở, ngành đã nêu ra những tồn tại, hạn chế đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng, giao đất giao rừng cho hộ gia đình cá nhân và doanh nghiệp. Tình trạng xâm chiếm rừng phòng hộ trái phép vẫn còn xảy ra. Tiến độ điều tra, kiểm kê rừng còn chậm. Công tác giao đất, giao rừng tại một số địa phương còn chậm

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu các Sở, ngành và địa phương hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến công tác bảo vệ và phát triển rừng. Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp thu các ý kiến của các Sở, ngành và địa phương tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo trong quá trình bảo vệ và phát triển rừng. Khẩn trương hoàn thành kiện toàn các Ban Quản lý rừng phòng hộ. Hoàn thành việc đổi mới sắp xếp các công ty nông-lâm nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết các vướng mắc giao rừng, cho thuê rừng. Khẩn trương thực hiện hoàn thành kiểm kê rừng năm 2016 báo cáo cho Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, kịp thời ngăn chặn tình trạng phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép. UBND các huyện TP khẩn trương kiện toàn ban chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân chấp hành các quy định trong bảo vệ và phát triển rừng.

Quang Huy - Chiều 24.8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ rừng và Phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi nhằm đánh giá tình hình thực hiện chương trình bảo vệ và phát triển rừng trong 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2016. Dự hội nghị có các Sở, ngành và địa phương.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ rừng và Phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi, tổng diện tích có rừng đến tháng 8/2016 trên 310 ngàn ha, trong đó, rừng tự nhiên trên 109 ngàn ha và rừng trồng trên 198 ngàn ha. Đến thời điểm này, các Ban quản lý rừng phòng hộ, các chủ rừng thực hiện được Nhà nước giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ trong năm là 129 ngàn ha, trong đó diện tích dự kiến bố trí kinh phí hỗ trợ quản lý bảo vệ là 101 ngàn ha, đến nay kinh phí đã bố trí thực hiện khoảng 35 ngàn ha. Tổng diện tích khoanh nuôi tái sinh đến thời điểm này đạt 3.100 ha, đạt 136,8% so với kế hoạch; tổng diện tích chăm sóc rừng trồng phòng hộ ước khoảng 2.600 ha, đạt 95,5%. Các đơn vị liên quan cũng đã triển khai thực hiện trồng mới 361 ha rừng phòng hộ, đạt 79,5% kế hoạch. Đối với trồng rừng sản xuất, hiện các hộ gia đình cá nhân đang tiến hành khai thác rừng và chuẩn bị diện tích để tiến hành trồng lại rừng sau khai thác. Sản lượng rừng khai thác từ đầu năm đến nay ước khoảng 650.000m3, đạt 86%. Diện tích khai thác chủ yếu là rừng trồng tập trung, đã góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số các huyện miền núi của tỉnh.

 Về thực hiện phương án giao rừng, cho thuê rừng các huyện, đã lập thủ tục giao cho các tổ chức, hộ gia đình cá nhân và cộng đồng dân cư là 21.283 ha, đạt 99% khối lượng cần giao, diện tích còn lại chưa giao là 132 ha. Đối với công tác giao rừng gắn với giao đất cho các công ty lâm nghiệp, hiện đã giao được 6.900 ha, đạt 100% diện tích. Diện tích còn lại chưa giao khoảng 4.000 ha, trong thời gian đến sau khi hoàn thành phương án kiểm kê rừng sẽ xác định cụ thể diện tích rừng thực tế còn lại cần giao cho các công ty lâm nghiệp theo đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, các huyện xây dựng phương án giao rừng mới làm cơ sở tổ chức thực hiện.

Trong 8 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 269 vụ vị phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, trong đó có 29 vụ phá rừng, tổng diện tích bị phá trên 43 ha; toàn tỉnh đã xảy ra 8 vụ cháy rừng, tổng diện tích thiệt hại 12 ha. Tại hội nghị, các địa phương và sở, ngành đã nêu ra những tồn tại, hạn chế đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng, giao đất giao rừng cho hộ gia đình cá nhân và doanh nghiệp. Tình trạng xâm chiếm rừng phòng hộ trái phép vẫn còn xảy ra. Tiến độ điều tra, kiểm kê rừng còn chậm. Công tác giao đất, giao rừng tại một số địa phương còn chậm

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu các Sở, ngành và địa phương hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến công tác bảo vệ và phát triển rừng. Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp thu các ý kiến của các Sở, ngành và địa phương tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo trong quá trình bảo vệ và phát triển rừng. Khẩn trương hoàn thành kiện toàn các Ban Quản lý rừng phòng hộ. Hoàn thành việc đổi mới sắp xếp các công ty nông-lâm nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết các vướng mắc giao rừng, cho thuê rừng. Khẩn trương thực hiện hoàn thành kiểm kê rừng năm 2016 báo cáo cho Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, kịp thời ngăn chặn tình trạng phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép. UBND các huyện TP khẩn trương kiện toàn ban chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân chấp hành các quy định trong bảo vệ và phát triển rừng.

Quang Huy - http://www.quangngaitv.vn