Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Số người online:
Lượt truy cập: 578718

UBND tỉnh Quảng Nam hội nghị trực tuyến về công tác quản lý bảo vệ rừng

Cập nhật ngày : 22/02/2017
Sáng 23/12, UBND tỉnh hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố nhằm sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 14 của Tỉnh ủy về tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đánh giá kết quả và triển khai nhiệm vụ bảo vệ và phát triển trong năm 2017.

 hp llam
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam​

Qua 5 năm thực hiện nghị quyết số 14 của Tỉnh ủy về tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ, phát triển rừng trong đó diện tích rừng tự nhiên dần được quản lý tốt hơn. Qua 5 năm, toàn tỉnh có trên gần 1,2 lượt ha rừng được khoán, bảo vệ qua đó tạo việc làm, tăng thu nhập cho trên 21.200 hộ gia đình của 70 xã/11 huyện, chủ yếu là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, Quảng Nam cũng đẩy mạnh việc giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp với diện tích trên 487.000 ha. Đáng chú ý, từ năm 2011-2016 toàn tỉnh trồng mới trên 66.700 ha trong đó diện tích rừng phòng hộ, đặc dụng trồng mới trên 2.700 ha. Bên cạnh đó, nhiều địa phương mạnh dạn triển khai nhiều đề án phát triển cây dược liệu dưới tán rừng, bảo tồn nguồn gen gốc, và ứng dụng nhiều kỹ thuật vào nhân giống phục vụ nhu cầu của người dân. Thực hiện nghị quyết số 14 của Tỉnh ủy về tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, lực lượng kiểm lâm tỉnh được cũng cố, kiện toàn, các ban quản lý, hạt kiểm lâm được sắp xếp hợp lý trên tỉnh thần tinh giản nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong bảo vệ rừng. Hội nghị cũng triển khai những nhiệm vụ trọng tâm về quản lý bảo vệ rừng năm 2017, trong đó tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách khoán bảo vệ rừng, nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng, chấn chỉnh và xử lý nghiệm các hành vi vi phạm lâm luật; đồng thời triển khai thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016 -2020.

 

 

Trần Đức – Xuân Thịnh