Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Số người online:
Lượt truy cập: 571034

Thái Nguyên: Tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2016

Cập nhật ngày : 19/02/2017
Ngày 20/12, Khối Quản lý bảo vệ và phát triển rừng, dịch vụ môi trường rừng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên tổ chức tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.
tong ket cong tac quan ly bao ve va phat trien rung nam 2016
Toàn cảnh hội nghị

Năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã đạt được nhiều kết quả cơ bản: công tác phát triển rừng thực hiện vượt kế hoạch giao; các giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững gắn với phát triển kinh tế - xã hội đã được thực hiện có hiệu quả. Giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt gần 416 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch giao, tăng trưởng gần 7,2% so với năm 2015. Độ che phủ rừng được duy trì ổn định trên 50%. Bên cạnh đó, nguồn vốn hỗ trợ đầu tư được bố trí kịp thời để đơn vị chủ động triển khai thực hiện; việc chấp hành các quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán được thực hiện nghiêm túc. Nhận thức của người dân về công tác phát triển rừng cũng được nâng lên. Chính sánh chi trả dịch vụ môi trường rừng có tác động tích cực đến công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn; trong năm đã huy động các nguồn thu được gần 4,3 tỷ đồng. Cùng với các nguồn lực và thông qua các giải pháp, các hoạt động triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng một cách đồng bộ đã góp phần giảm số vụ xâm nhập, phá rừng…

Năm 2017, Ngành đã đặt ra những kế hoạch cụ thể như: đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, tập huấn bằng nhiều hình thức về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng; xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đặc biệt là quan tâm đến chế biến lâm sản và trồng rừng gỗ lớn, tạo động lực phát triển kinh tế lâm nghiệp. Về công tác dịch vụ môi trường rừng, phấn đấu duy trì nguồn thu đạt khoảng trên 4,2 tỷ đồng, hoàn thiện việc ký kết các hợp đồng ủy thác dịch vụ môi trường rừng với các cơ sở sử dụng dịch vụ môi trường rừng chưa ký. Thực hiện trồng rừng thay thế theo quyết định phê duyệt mức đầu tư của UBND tỉnh./.

 

Nguồn: Thế Toàn-http://thainguyentv.vn