Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Số người online:
Lượt truy cập: 578732

Quảng Nam: Triển khai phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2016

Cập nhật ngày : 22/02/2017
Để chủ động triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trong năm 2016 với phương châm “phòng là chính”, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, đối với các địa phương có địa bàn cấp xã nằm trong vùng trọng điểm cháy rừng thuộc mức độ xung yếu và rất xung yếu chưa ban hành Chỉ thị chỉ đạo tăng cường công tác PCCCR trên địa bàn trong năm 2016 khẩn trương ban hành trước ngày 15/3/2016.

Bên cạnh đó, thực hiện ngay việc củng cố Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp huyện, gắn với phân công địa bàn phụ trách cho từng thành viên để theo dõi, trực tiếp chỉ đạo công tác bảo vệ rừng và PCCCR. Xây dựng phương án PCCCR phù hợp với địa bàn quản lý. Rà soát thống kê các dụng cụ, trang thiết bị chữa cháy rừng hiện có, tổ chức bảo dưỡng và kiểm tra hoạt động theo định kỳ; chủ động mua sắm bổ sung dụng cụ chữa cháy rừng từ nguồn kinh phí của địa phương để đảm bảo “phương châm bốn tại chỗ” trong công tác chữa cháy rừng. Thực hiện tốt việc giám sát các trường hợp có sử dụng lửa tại vùng đệm các khu rừng đặc dụng. Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp, hỗ trợ Chi cục Kiểm lâm trong công tác PCCCR nói chung và tổ chức thành công các cuộc diễn tập PCCCR dự kiến tổ chức vào đầu tháng 4/2016.

Sở Nông nghiệp và PTNT được giao nhiệm vu tham mưu UBND tỉnh giao diện tích rừng đặc dụng hiện do UBND xã Duy Phú đang quản lý cho Ban Quản lý Di tích và Du lịch Mỹ Sơn quản lý, bảo vệ và PCCCR; đồng thời tiếp tục khảo sát để triển khai cắm mốc ranh giới các khu rừng tự nhiên do UBND cấp xã, cộng đồng địa phương quản lý. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Trạm bảo vệ rừng và PCCCR; đồng thời tiếp tục rà soát tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng một số chốt cơ động để kiểm soát lâm sản và giám sát lửa rừng trong mùa khô từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng, ưu tiên hỗ trợ xây dựng chốt tại khu vực xã Lăng, huyện Tây Giang (vùng giáp ranh với xã Zuôih, Nam Giang) thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Bung để quản lý khu rừng Lim xanh và giám sát lửa rừng ở khu vực này. Khẩn trương triển khai thực hiện Dự án Nâng cao năng lực PCCCR tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020 nhằm nâng cao năng lực thực hiện công tác PCCCR các cấp, từ tỉnh đến huyện, xã ngay trong năm 2016; trước mắt cần khảo sát đề xuất các khu vực và thời điểm cấm sử dụng lửa trong mùa khô năm 2016 để thông tin rộng rãi cho các tổ chức, cá nhân biết và chấp hành.

 

Thùy Dung - http://www.quangnam.gov.vn