Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Số người online:
Lượt truy cập: 571101

Quảng Ngãi: Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Cập nhật ngày : 22/02/2017
Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào chiều sâu và có hiệu quả, giảm thiểu số vụ do cháy rừng gây ra. Ngày 23/6/2016 Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật phòng cháy, chữa cháy cho công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác phòng cháy, chữa cháy; Tổ chức kiểm tra các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị nhằm khắc phục kịp thời tránh nguy cơ gây cháy nổ. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

2. Đôn đốc việc thực hiện công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng hiệu quả trong những tháng còn lại của năm 2016 và chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2017 và các năm tiếp theo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và có biện pháp khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót trong việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng của UBND xã, phường, thị trấn và các chủ rừng trên địa bàn.

3. Phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp hoạt động giữa lực lượng Kiểm lâm với lực lượng Dân quân tự vệ, Công an xã, phường, thị trấn và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác bảo vệ rừng theo hướng dẫn tại Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2012 của Chính phủ và Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế phối hợp chỉ đạo hoạt động giữa lực lượng Dân quân tự vệ với lực lượng Công an xã, phường, thị trấn, lực lượng Kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

4. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban và thông tin báo cáo kịp thời về tình hình cháy rừng trên địa bàn theo đúng quy định.

http://kiemlamquangngai.gov.vn