Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Số người online:
Lượt truy cập: 571027

Yên Bái: Trồng rừng về đích

Cập nhật ngày : 18/01/2017
Thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2016, ngành nông nghiệp, các huyện thị, công ty lâm nghiệp gặp nhiều khó khăn do khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, khó khăn về vốn... Song với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp, sự nỗ lực của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đến nay đã hoàn thành trồng 15.182 ha rừng.

 
Các vườn ươm chủ động chuẩn bị cây giống cho trồng rừng vụ xuân 2017
 

Tính đến ngày 15/12/2016, toàn tỉnh trồng mới được 15.182,6 ha rừng, đạt 101,2% kế hoạch năm. Trong đó, trồng rừng tập trung 13.933 ha, gồm: keo 5.052 ha, quế 6.530,5 ha, bạch đàn 267,9 ha, bồ đề 900 ha, tre măng Bát độ 483,9 ha, sơn tra 430 ha, cây lâm nghiệp xã hội khác 267,9ha. Trồng rừng bằng vốn ngân sách 3.079,5 ha, 10.854 ha bằng nguồn vốn của dân và vốn doanh nghiệp.

Về cơ cấu giống, có trên 691 ha bằng giống vô tính, 14.490,8 ha bằng giống cây hữu tính. Đặc biệt, trong năm 2016, việc trồng rừng thay thế có những bước phát triển tốt, có 12 phương án trồng rừng thay thế được lập và thẩm định với diện tích trên 291 ha, trong đó có 7 công trình thuỷ điện, thủy lợi với diện tích 228,28 ha, các công trình khác 63,1 ha.

Ngoài ra, các địa phương trồng 500 ha rừng thay thế khi thực hiện các công trình phúc lợi công cộng như làm đường giao thông, thuỷ lợi...

Một số địa phương hoàn thành kế hoạch cao và chất lượng rừng trồng tốt gồm: Trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên, Lục Yên... Yên Bình là một trong những địa phương phát triển mạnh nghề rừng. Hầu hết các diện tích đất rừng và rừng đã được giao khoán cho người dân, công ty lâm nghiệp quản lý, bảo vệ và trồng rừng.

Theo kế hoạch năm 2016, toàn huyện trồng mới 2.700 ha rừng, song do làm tốt từ công tác chuẩn bị đất, cây giống và phát động phong trào trồng rừng rộng khắp từ vùng thấp đến vùng cao, nhờ vậy, đến hết tháng 6/2016, Yên Bình đã hoàn thành vượt mức kế hoạch trồng rừng cả năm, sớm nhất so với các địa phương trong tỉnh.

Một trong những yếu tố để huyện Yên Bình trồng rừng về đích sớm là huyện rất chủ động trong việc giao chỉ tiêu kế hoạch sớm cho các xã, từ đó các xã xây dựng kế hoạch tới từng thôn, bản.

Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu về giống, các vườn ươm đã chủ động cây giống từ cuối năm trước và tổ chức ký hợp đồng cung ứng giống cho các công ty lâm nghiệp và các hộ dân. Lực lượng kiểm lâm, cán bộ ngành nông nghiệp về tận thôn, bản vừa chỉ đạo vừa tuyên truyền và vận động, hướng dẫn kỹ thuật cho nhân dân.

Đặc biệt, trong hai, ba năm trở lại đây, Yên Bình không còn trồng rừng vụ thu mà tập trung trồng vào vụ xuân, vì đây là thời điểm thích hợp nhất trong năm cho trồng rừng, tỷ lệ cây sống cao, ít bị sâu bệnh. Trồng rừng vụ thu, cây sinh trưởng chậm hơn, hay bị sâu bệnh, tỷ lệ cây chết cao, phải trồng dặm tốn kém chi phí và thời gian.

Từ những kết quả đã đạt được, trong năm 2017, toàn tỉnh sẽ tiếp tục trồng mới trên 15.000 ha. Để hoàn thành kế hoạch trồng trong năm 2017, thiết nghĩ các huyện, các công ty lâm nghiệp cần khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể tới từng địa phương và chuẩn bị đất, lượng cây giống. Trước mắt, cần tập trung cho trồng trên 7.000 ha rừng vụ xuân 2017.

Song song với công tác trồng rừng, cần chú trọng đến việc khoanh nuôi, bảo vệ rừng. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát tình trạng buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép những ngày cuối năm. Những xã là “điểm nóng” trong khai thác, chặt phá rừng, cần phối hợp với lực lượng kiểm lâm giữ rừng tại gốc.

Nguồn: Thanh Phúc/http://www.baoyenbai.com.vn/