Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Số người online:
Lượt truy cập: 561476

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh "gói thầu số 25: In một số văn bản, sổ công tác thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, chương trình mục tiêu, đề án của ngành"

Cập nhật ngày : 13/01/2017
Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 thông báo mời chào hàng cạnh tranh, cụ thể:
- Tên Bên mời thầu: Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 25: In một số văn bản, sổ công tác thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, chương trình mục tiêu, đề án của ngành.

- Nguồn vốn: Sự nghiệp kinh tế Lâm nghiệp năm 2016 cấp cho Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020.​

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành HSYC:từ 8 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 11 năm 2016 đến trước 10 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 11 năm 2016.

- Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2011-2020

Địa chỉ: Phòng 209, nhà B9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0437349657            fax: 0437349658

Email: vpbcd57@mard.gov.vn

Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí.

- Bảo đảm dự thầu: 2.000.000 đồng (bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn), theo hình thức nhận tiền mặt.

- Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 11 năm 2016.

- Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 11 năm 2016.​

Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và PTR giai đoạn 2011-2020 trân trọng thông báo./.