Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Số người online:
Lượt truy cập: 571030

Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu và tiếp tục phát hành HSYC gói thầu số 08

Cập nhật ngày : 07/05/2018
I. THÔNG TIN ĐÃ ĐĂNG TẢI

1. Tên gói thầu: gói thầu số 08: Biên soạn, thiết kế và in sổ công tác Các thông tin tuyên truyền tổng hợp về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 và REDD+; Luật Lâm nghiệp năm 2017 cho lực lượng Kiểm lâm địa bàn và bảo vệ rừng cơ sở.

- Loại gói thầu: Phi tư vấn

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

2. Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững – Kinh phí không thường xuyên.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

5. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2018 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 05 năm 2018.

6. Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 và thực hiện REDD+.

Địa chỉ: Phòng 209, nhà B9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 02437.349.657              fax: 02437.349.658

Email: vanphong886@mard.gov.vn

7. Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí.

8. Bảo đảm dự thầu: 2.000.000 đồng (bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn), theo hình thức nhận tiền mặt.

9. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 5 năm 2018.

10. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 5 năm 2018.

II. THÔNG TIN GIA HẠN THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU

Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 và thực hiện REDD+ thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu và tiếp tục phát hành hồ sơ yêu cầu gói thầu trên, cụ thể:

- Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 05 năm 2018.

- Thời điểm mở thầu: 16 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 05 năm 2018.

- Hiệu lực của Hồ sơ đề xuất: >= 55 ngày  kể từ ngày 07/05/2018 hoặc ≥ 45 ngày kể từ ngày 14/5/2018.

- Hiệu lực của Bảo đảm dự thầu: >= 85 ngày  kể từ ngày 07/05/2018 hoặc ≥ 75 ngày kể từ ngày 14/5/2018.

Nhà thầu có thể xem thông tin được đăng tải trên báo đầu thầu, hệ thống đấu thầu điện tử và trang web: khbvptr.vn./.


VĂN PHÒNG BCĐNN