Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Số người online:
Lượt truy cập: 571026
Tên văn bản
Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Loại văn bản Người ký
Số ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Người ký
  Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp     
73/NQ-CP  Nghị quyết số 73/NQ-CP của Chính phủ : Phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020  26/08/2016   
  Thông tư liên tịch số 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Tài chính, Bộ NN và PTNT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ  27/06/2016   
04/BCĐBV&PTR  Công văn số 04/BCĐBV&PTR ngày 27/7/2015 của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 về việc kiểm tra, giám sát địa phương thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng  27/07/2015  Cao Đức Phát 
  Thông tư số 26/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/6/2013 quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác  29/07/2015  Hà Công Tuấn  
1316/CT-BNN-TCLN  Chỉ thị số 1316/CT-BNN-TCLN ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường triển khai các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.  05/02/2015  Cao Đức Phát 
120/QĐ-TTg  Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2015 về việc phê duyệt Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 - 2020.  22/01/2015  Hoàng Trung Hải 
02/VPBCDNN-KL  Văn bản số 02/VPBCDNN-KL ngày 05/01/2015 của Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về kế hoạch bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 về tăng cường công tác PCCCR tại vườn Quốc gia Hoàng Liên.   05/01/2015  Nguyễn Bá Ngãi 
03/KH-BCĐNN  Kế hoạch số 03/KH-BCĐNN Kế hoạch công tác năm 2015 Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020.   23/12/2014  Cao Đức Phát 
38/2014/TT-BNNPTNT  Thông tư Hướng dẫn về Phương án quản lý rừng bền vững (Thông tư 38/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 11 năm 2014)  03/11/2014  Hà Công Tuấn