Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
73/NQ-CP 26/08/2016

​Nghị quyết số 73/NQ-CP  ngày 26/8/2016 của Chính phủ Phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020

27/06/2016

​Thông tư liên tịch số 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về  Cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020

 
29/07/2015 Hà Công Tuấn
04/BCĐBV&PTR 27/07/2015 Cao Đức Phát

​Công văn số 04/BCĐBV&PTR ngày 27/7/2015 của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 về việc kiểm tra, giám sát địa phương thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng​

1316/CT-BNN-TCLN 05/02/2015 Cao Đức Phát

​Chỉ thị số 1316/CT-BNN-TCLN ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường triển khai các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

120/QĐ-TTg 22/01/2015 Hoàng Trung Hải

​Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2015 về việc phê duyệt Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 - 2020.

02/VPBCDNN-KL 05/01/2015 Nguyễn Bá Ngãi

​Văn bản số 02/VPBCDNN-KL ngày 05/01/2015 của Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về kế hoạch bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 về tăng cường công tác PCCCR tại vườn Quốc gia Hoàng Liên.

03/KH-BCĐNN 23/12/2014 Cao Đức Phát

​Kế hoạch số 03/KH-BCĐNN Kế hoạch công tác năm 2015 Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020.

8915/BNN-TCLN 05/11/2014 Hà Công Tuấn

​Văn bản số 8915/BNN-TCLN ngày 05 tháng 11 năm 2014 về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.​

38/2014/TT-BNNPTNT 03/11/2014 Hà Công Tuấn

​Thông tư Hướng dẫn về Phương án quản lý rừng bền vững (Thông tư 38/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 11 năm 2014)​