Thanh Thúy Đặng Hoàng

Thanh Thúy Đặng Hoàng

Giảng viên đại học Kiến Trúc giảng dạy bộ môn thiết kế sân vườn $ thiết kế tiểu cảnh với hơn 10 năm kinh nghiệm.