Nguyễn Vân Hoài Thu

Nguyễn Vân Hoài Thu

Yêu thích nuôi và sưu tầm cá cảnh, các loại cá đẹp dễ nuôi. Trong blog này, Nguyễn Vân Hoài Thu chia sẻ tới các bạn các loại cá cảnh dễ nuôi nhất, cách chăm sóc, cho ăn và thay nước cho cá.