Biến đổi khí hậu là gì? Tác hại, biểu hiện và nguyên nhân biến đổi khí hậu

Biển đổi khí hậu là sự thay đổi những yếu tố gốc ở một trong 2 môi trường quan trọng hoặc vật lý hoặc là sinh học, những biến đổi này mang tính tiêu cực và có những tác động xấu khó có thể phục hồi đến đời sống tự nhiên cũng như sinh hoạt … Đọc tiếp Biến đổi khí hậu là gì? Tác hại, biểu hiện và nguyên nhân biến đổi khí hậu