Giường ngủ có hộc kéo GGT1004

  • Giường 2 người
  • Gỗ: Sồi
  • Loại: Có ngắn kéo
  • Kích thước: 1m5*2m  và 1m8 * 2m