Tủ TTG1001

3.000.000  5.000.000 

Tủ gỗ hồ đào cao cấp. Đóng tủ theo yêu cầu