KẾ HOẠCH

Bảo vệ phát triển rừng Việt Nam

Bảo vệ động vật

Bảo vệ các loài động vật quý hiếm nằm trong danh mục sách đỏ của Việt Nam và thế giới. Việc bảo tồn, chăm sóc và duy trì hệ sinh thái động vật là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của dự án.

Các công tác

Chống lâm tặc

Trồng thêm cây

Nghiên cứu

CHIẾN DỊCH

Đầu tư

Bảo vệ thực vật

Bảo tồn và bảo vệ các loài cây gỗ quý

"Bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta"

BÀi viết hay

Latest articles

Chung tay bảo vệ rừng động và thực vật rừng!