Liên hệ

KHBVPTR.VN là chuyên trang blog về kế hoạch bảo vệ phát triển rừng, chuyên cập nhật thông tin mới nhất về cây rừng, gỗ và các loại động thực vật.

Liên hệ trao đổi cộng tác: pdcn2010@gmail.com

Địa chỉ: Hiền Kiệt, Quan Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam